Hoe mogen we je helpen?

Verzekeringen

Laten we beginnen met vast te stellen dat in Nederland vrijwel overal verzekeringen voor bestaan. Aansprakelijkheid, opstal, auto, rechtsbijstand, ziektekosten, inboedel, reis, uitvaart etc. U noemt het en er is vast wel een verzekering voor.

Risicobeheer

Maar het doel van risicobeheer is dan ook niet om na te gaan welke polissen er allemaal mogelijk zijn. Het doel is om uw risico’s in kaart te brengen. Het kan gaan om de gevolgen van wettelijke bepalingen als voogdij, erfrecht en sociale wetgeving. Of om de behoefte aan bescherming van uw bezittingen of vermogen. En zelfs kan het gaan om de gevolgen van overlijden of lang leven. Risicobeheer brengt die risico’s in kaart en zoekt naar oplossingen. En soms kunnen die oplossingen uitsluitend gevonden worden via een verzekering.

In die gevallen gaan wij na wat de mogelijkheden in de markt zijn. Welk soort polis is noodzakelijk en welke verzekeraar levert die. Het heeft tot gevolg dat de verschillende oplossingen met elkaar vergeleken moeten worden. Op voorwaarden en zeker ook op prijs. 
En omdat wij voor 100% onafhankelijk en los van de verzekeraars werken, kunnen wij inderdaad die vergelijking maken. Soms met behulp van speciale computerprogramma’s.
En wanneer zo alle risico’s in kaart zijn gebracht en de oplossingen zijn gevonden, volgt ons advies.

Indien u ons advies opvolgt, regelen wij de voorgestelde oplossingen. We vragen, in nauw overleg met u, de polissen aan waar dat gewenst is of wijzigen de bestaande polissen waar dan nodig is en controleren daarna uiteraard of de polissen zoals de verzekeraars die dan aanleveren correct zijn. Ook wanneer daarna uw omstandigheden wijzigen, zullen wij, steeds na uitgebreid overleg met u, uw polissen aanpassen. Daarbij is het vanzelfsprekend wel van groot belang, dat u ons van die wijzigingen op de hoogte stelt. Want zonder informatie van uw kant kunnen wij uiteraard maar moeilijk aanvullend adviseren. 
Het vak heet "risicobeheer" en dat nemen wij heel nauw. Het zijn immers uw risico’s die u door ons laat beheren?

Schade?

En is er dan schade? Ook dan staan wij achter en naast u. Vanaf het in kaart brengen van de schadeomvang, de eventuele gevolgschade, het benoemen van experts tot en met de contacten met de betrokken verzekeraars of tegenpartijen. Totdat u volledig schadeloos bent gesteld.

Want dat is risicobeheer. Ons vak.
Graag tot uw dienst.

Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie